Lausuntoja ja luettavaa

AIKUISIÄN AD(H)D DIAGNOSOINTI JA HOITO

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on lapsuudessa alkava kehityksellinen häiriö, jonka ydinoireet ovat yliaktiivisuus ja impulsiivisuus sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat.

Kun aikuinen hakeutuu tutkimuksiin ADHD-epäilyn takia, on hänellä hyvin usein ehtinyt kasaantua jo monenlaisia ongelmia elämänhallinnassa. ADHD voi löytyä myös masennustutkimusten yhteydessä, masennus on oireyhtymän yleisin liitännäissairaus.

Aikuisiän ADHD:n hoitoketju etenee yleisimmin niin, että potilas hakeutuu joko omalle terveysasemalle tai työ/kouluterveydenhuoltoon. Koska perusterveydenhuollossa ei pystytä toteuttamaan diagnosoinnin vaatimaa perusteellista neuropsykiatrista tutkimusta, lähettää perusterveydenhuollon lääkäri potilaan jatkotutkimuksiin. Tutkimukset toteutetaan kotikunnan erikoissairaanhoidossa joko neurologin, psykiatrin tai neuropsykiatrin toimesta.

Useiden keskussairaaloiden yhteyteen on perustettu joko neuropsykiatrinen poliklinikka tai neuropsykiatrinen työryhmä. Näiden erikoissairaanhoidon yksiköiden pääasiallinen tehtävä on tutkia ja hoitaa erilaisia aikuisiän neurologisia häiriöitä, joista yleisin on ADHD.

Diagnosointivaiheessa selvitetään neuropsykiatrisilla tutkimuksilla syyt potilaan käyttäytymiseen ja suljetaan pois muut samankaltaisia oireita aiheuttavat sairaudet.  Koska aikuisiän ADHD:n hoidolla ei toistaiseksi ole hoitoa ohjaavaa yhtenäistä suositusta, perusterveydenhuollon lääkärin rooli on hoitoonohjauksessa keskeinen. Hoitoon hakeutuvalle potilaalle jatkotutkimuksiin pääseminen on äärimmäisen tärkeää oikean diagnoosin saamiseksi. Oikea diagnoosi ja hoito edesauttaa ADHD-oireisen aikuisen työkyvyn ylläpitämistä/palautumista, auttaa elämänhallinnan säilyttämisessä, vähentää liitännäissairauksien esiintymistä ja parantaa huomattavasti elämänlaatua.

Käytäntö ADHD-oireisten aikuisten hoitoonohjauksessa perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon on hyvin kirjava ja joissain tapauksissa on ADHD-oireinen aikuinen joutunut hakeutumaan diagnoosin saamiseksi yksityislääkärille. 

Olemmekin hyvin huolestuneita perusterveydenhuollossa esiintyvistä ongelmista ADHD-aikuisten tutkimuksissa ja hoitoonohjauksessa. Koska ADHD-oireista kärsivällä potilaalla on kuitenkin oikeus julkisen sektorin erikoissairaanhoidossa toteutettaviin tutkimuksiin, toivomme että tiedon lisääntyessä myös ongelmat perusterveydenhuollossa vähenevät.

Annamme tarvittaessa mielellämme lisätietoa ADHD-oireyhtymästä.

  

Suomen ADHD-Aikuiset ry:n puolesta

 

Minna Lindeqvist

Suomen ADHD-Aikuiset ry:n puheenjohtaja

p. 040 703 6932

 

Päivi Tasala

Suomen ADHD-Aikuiset ry:n

potilasetutoimikunnan puheenjohtaja

p. 045 346 0060