Kela tiedottaa 1.3.2012

Concerta-lääkevalmisteista korvausta myös aikuisille

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoidossa käytettävien Concerta-lääkevalmisteiden korvattavuus laajenee koskemaan myös aikuisia.

1.3.2012 alkaen 25 vuotta täyttäneet voivat saada ADHD:n hoidossa käytettävistä Concerta-lääkevalmisteista peruskorvauksen suorakorvauksena jo apteekissa. Lääkkeiden peruskorvaus on 42 % lääkkeen hinnasta. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta (Hila) hyväksyi metyylifenidaattia sisältävät Concerta-lääkevalmisteet korvattaviksi uuden valmisteyhteenvedon mukaisessa käytössä:

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoitoon aikuisilla, joilla nuorena alkaneet oireet jatkuvat vielä aikuisiässä ja joilla hoidosta on todettu selkeää hyötyä, kun hoidon jatkaminen aikuisiässä on tarkoituksenmukaista.

Suomessa on markkinoilla myös muita ADHD:n hoidossa korvattaviksi hyväksyttyjä metyylifenidaattivalmisteita kuin Concerta. Näitä muita metyylifenidaattivalmisteita voidaan edelleen korvata käyttöaiheidensa mukaisesti vain lapsille ja nuorille. Apteekki ei voi antaa näistä valmisteista suorakorvausta 25 vuotta täyttäneille henkilöille, vaan heidän on haettava korvausta erikseen Kelasta. Kela voi korvata ADHD:n hoitoon käytetyt muut metyylifenidaattivalmisteet vain alle 30-vuotiaille.

Kelan lääkehaku-palvelu (www.kela.fi/laakehaku) sisältää ajantasaista tietoa lääkevalmisteiden hinnoista, korvattavuudesta ja vastaavista valmisteista.